Skip to content →

Psával si s Gatesem, teď dodává IT systémy do NASA či BMW

Dneska bych si možná zpět­ně klepal na čelo. Tehdy jsem byl ale malé drzé dítě, takže jsem to prostě zku­sil a ono to vyšlo, odpovídá Lukáš Hakoš na otázku, jak ho v devíti letech napadlo napsat tehdejšímu šéfovi Microsoftu Billu Gatesovi. Ten mu po třech měsících čekání začal na jeho dopisy překvapivě odepisovat.

Rodákovi z Mostu je dnes 30 let, přesto toho už teď dokázal mno­hem více než většina ajťáků z Čes­ka. Vedle své korespondence s Gatesem pro Microsoft ještě jako dítě vymyslel vylepšení jeho e­mailové­ho klientu Outlook, v pubertě pak vytvořil desítky volně šířených programů, které si stáhly statisíce lidí z celého světa. Se svou firmou Clever Monitor, jež se zabývá digi­tální distribucí reklamy, se pozdě­ji dostal ke globálně významným klientům: automobilce BMW, fil­movému studiu Walta Disneyho nebo americké kosmické agentu­ře NASA. Nyní k tomu slaví dal­ší úspěch: jako vůbec první Čech přednášel na celosvětové konfe­renci Microsoftu v Las Vegas, která se konala koncem července.

Gatese asi zaujaly mé hry

„Microsoft pódium vyhrazuje pro své zaměstnance nebo významné firemní partnery, jako jsou Sam­sung, GE nebo Boeing. Když pozvali i mě, nebylo nad čím váhat,“ říká Hakoš o svém vystoupení na kon­ferenci. Té se v centru světového hazardu účastnilo přes 30 tisíc lidí z celého světa a český IT podnika­tel se na ni prý dostal proto, že už dříve přednášel na menších akcích, které Microsoft pořádá po Evropě.

Svou náklonností k počítačové­mu gigantu a jeho zakladateli Billu Gatesovi se Hakoš netají. V dětství pro něj Gates představoval vzor technologického vizionáře, a tak mu jako devítiletému přišlo logic­ké někdejšímu nejbohatšímu muži světa napsat dopis.

V jednom časopise tehdy vi­děl inzerát Microsoftu, kde byla na Billa Gatese uvedena klasická adresa do sídla společnosti, e­maily tehdy ještě nebyly moc rozšířené. „Tehdy byl zrovna na trhu operační systém Windows 95 a mě napadlo Gatesovi prostě napsat, pochválit ho za Windowsy, a navíc mu před­vést svůj tehdejší program, který v systému umožňoval spouštět starší PC hry, které jsem tehdy hrál,“ popisuje více než 20 let sta­rý příběh Hakoš, který tehdy ještě neuměl anglicky, a tak mu dopis přeložila jeho učitelka.

Na první list místo Gatese zdvo­řile odepsali lidé z jeho tiskového oddělení. On se tím ale nenechal odradit a poslal svému idolu další dopis, který už dorazil až ke kýže­nému adresátovi. „Nejspíš ho za­ ujaly mé neumělé aplikace, o kte­rých jsem se mu zmiňoval. Díky tomu jsme si pak vyměnili asi osm dopisů, a když byl později na ná­ vštěvě Prahy, tak se se mnou taky sešel,“ uvádí Hakoš.

Hospodářské noviny, 20. 08. 2018, str. 4

Aplikací pro spolužáky k BMW

Mladého programátora vždy za­jímaly především komunikační technologie. Pro Microsoft Out­look proto ještě na základní škole vytvořil funkci, která z něj umož­ňovala zasílat SMS. V 16 letech pak přišel s aplikací Newsletter, díky níž si mezi sebou studenti mohli rozesílat studijní podklady. Ten­to program dále rozvinul na vy­soké škole a přes otce spolužačky se s ním dostal až na ministerstvo zahraničí. To jeho verzi začalo vy­užívat pro rozesílání hromadných příloh na české ambasády.

„Psalo se o tom tehdy v mé­diích, kde si mě všimli lidé z čes­kého BMW. Oslovili mě, jestli by nemohli systém využít pro rozesí­lání reklam, a já se s nimi dohodl. Takže už jsem měl dva silné klienty a další značky se začaly postupně nabalovat,“ uvádí Hakoš.

Dnes jeho společnost Clever Mo­nitor pracuje pro klienty, jako jsou filmová studia Walta Disneyho či NASA a tisíce dalších. Prací firmy je jejich propagační materiály rozesílat prostřednictvím e­mailů, SMS nebo chatovacích aplikací. Clever Monitor přitom sleduje cho­vání lidí na internetu, aby přesně věděl, na koho a jak má reklamy klientů cílit.

„Snažíme se, aby se například ne­stávalo, že si člověk zrovna koupí auto a firma ho chvíli poté osloví s reklamní kampaní na koupi další­ho vozu,“ vysvětluje zakladatel fir­my, který v Clever Monitoru působí jako ředitel inovací.

Právě o inovacích Hakoš mluvil na lasvegaské konferenci Micro­softu. Vzhledem k rozvoji do­mácích spotřebičů s připojením k internetu a analýze dat, která chytré ledničky či konvice sbíra­jí, získají podle něj firmy o lidech více osobních informací. A ty pak využijí k přesnějšímu cílení svých nabídek.

Soukromí jsme ztratili už dávno

Kritici mohou namítat, že tím ztrácíme soukromí. To už jsme ale podle Hakoše dávno vyměnili za pohodlí moderních technologií. „Lidé na sociální sítě bez problé­mu dávají fotky svých dětí a pí­šou tam, co zrovna jedí a dělají. Proč potom tedy mluví o tom, že si chtějí chránit soukromí?“ ptá se podnikatel.

Nyní očekává, že jeho vystou­pení na akci Microsoftu přinese Clever Monitoru nové zakázky. Česká společnost již s globálním vedením americké korporace jedná o možné byznysové spolupráci. „Ta by mohla urychlit náš další růst,“ říká Hakoš, jehož firma po celém světě ročně utrží desítky milionů korun.

— Jan Úšela, Libor Fojtík (foto HN)

Published in Média

Comments

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *